V našem katalogu je 1680 položek.

Záruka DeWalt

Záruka elektrického nářadí De WALT - 30 / 1 / 2

30 dní záruka výměny.

  • Vyskytne - li se v průběhu třiceti dní od zakoupení jakákoliv závada, bude Vám při dodržení níže uvedených podmínek u Vašeho obchodníka přístroj vyměněn za nový.

30 dní nákup bez rizika.

  • Budete - li z jakéhokoliv důvodu nespokojen se zakoupeným přístrojem DeWalt, můžete jej v průběhu 30 dní od zakoupení vyměnit za jiný přístroj stejného druhu jakékoliv značky.

1 rok záruka jistoty.

2 roky záruka kvality.

  • Objeví - li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu dvou let od zakoupení, garantujeme jejich bezplatné odstranění, případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za níže uvedených podmínek.

Podmínky uznání záruky :
  • Přístroj bude dopraven (spolu s čitelně vyplněným originálním záručním listem De WALT a s dokladem o nákupu) , buď přímo nebo přes Vašeho obchodníka De WALT, do jednoho z pověřených servisních středisek De WALT, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
  • Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
  • Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.
  • Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál pověřených servisních středisek De WALT.
Navíc autorizovaný servis De WALT poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Autorizované servisy

Praha
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel. 244403247
Fax. 241770167
Zlín
K pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel. 577008550
Fax. 577008559
Hradec Králové
Veverkova 1515
506 06Hradec Králové
Tel. 495539126
Fax. 495539126
Brno
Škárova 2
602 00 Brno
Tel. 549211831
Fax. 549211831
Ostrava
Tesinska 234/120
716 00 Ostrava
Tel. 596232390
Fax. 596232390
 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.