V našem katalogu je 1680 položek.

Poplatky za elektroodpad

Novelou Zákona o odpadech vznikají prodejcům elektrospotřebičů nové povinnosti.
13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. O co vlastně jde?

Novela zákona o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním  takového odpadu.

Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Účtování tohoto poplatku bude zaváděno postupně, velká část výrobců jej k ceně spotřebičů začne účtovat od 1. září 2005, u některých typů výrobků to však může být později. Zavedení poplatků závisí na výši skladových zásob dovezených před 13. srpnem 2005, kdy výše uvedená povinnost neexistovala.

S novelou zákona dále souvisí sběr starých spotřebičů. Maloobchodní prodejci elektrospotřebičů nejsou povinni přebírat starý spotřebič od zákazníka přímo na prodejně. Jsou však povinni přesně informovat zákazníka o nejbližším sběrném místu, kde se zákazníci starého výrobku mohou zbavit ZDARMA. Informace o sběrných místech lze získat také na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz, dále na stránkách kolektivních systémů: ELEKTROWIN - www.elektrowin.cz , ASEKOL - www.asekol.cz,  REMA - www.remasystem.cz .


 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.