V našem katalogu je 1680 položek.

Storno objednávky

Storno objednávky

· STORNO DO 24 hodin : pokud provedete storno vaší objednávky do 24 hodin, nebudou Vám účtovány žádné storno poplatky. Jestliže by došlo z Vaší strany k převodu peněz na náš účet, budou Vám vráceny v plné výši zpět.

· STORNO PO 24 hodinách : pokud provedete storno po 24 hodinách po objednání může Vám být účtován jednorázový poplatek ve výši 250 Kč.Tímto není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy po převzetí zboží (viz níže).

· STORNO BEZ POPLATKU : jestli-že Vám nedodáme zboží do termínu ( tj. do 10 dnů od objednávky) můžete objednávku stornovat bez sankčního poplatku. Provedená úhrada bude vrácena zpět na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

Právo na odstoupení od smlouvy

· kupující (spotřebitel) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku písemně odstoupit do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to i bez dání důvodu. Vrácené zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu a záručního listu, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. V opačném případě má prodávající právo snížit vrácenou částku o nutné náklady vynaložené na uvedení věci do původního stavu. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce.

· Pokud se k tomu rozhodnete, je třeba odstoupení od smlouvy zaslat zpět v uvedené lhůtě a na vlastní náklady (odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu před uplynutím této lhůty doručeno). Po obdržení vráceného zboží, Vám nejpozději do 30 dnů vrátíme zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Možnosti stornování objednávky:

· On-line storno - storno objednávky mohou registrovaní zákazníci provést pomocí odkazu v seznamu objednávek, neregistrovaní zákazníci prostřednictvím formuláře. Popis, jak postupovat při storno objdnávky je popsán na příslušných stránkách.

· Storno objednávky mailem na info@naradi-dilna.cz

· Storno telefonem na čísle 384321034.

 
Copyright © 2005-2012, BORA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.